Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:                                   
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Krótkofalowców „Nadajesz to Poznajesz”  z siedzibą w 40-64 Katowice ul. Kopernika 14.
  2. inspektorem ochrony danych w Stowarzyszeniu Krótkofalowców „Nadajesz to Poznajesz” jest Dariusz Pegza adres e-mail: rodo@nadajesztopoznajesz.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia newslettera na podstawie art. 6 ust 1 pkt a  RODO (udzielona zgoda);
  4. Pani/Pana dane osobowe NIE będą udostępniane;
  5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu, w którym będzie Pani/Pan korzystać z newslettera;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*dotyczy wyłącznie danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jestdobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność korzystania z newslettera.